2016, V. 2, Iss. 3

 

Evropský filozofický a historický diskurz, 2016, Svazek 2, 3 vydání

Title

Table of contents

SOCIAL HISTORY IN REFLECTION OF WARTIME

Hennadii Kazakov, PROPAGANDA OF THE FIRST WORLD WAR 1914-1918 IN THE US AND GERMANY IN THE LIGHT OF DOCUMENTARY PHOTOGRAPHS: COMPARATIVE ANALYSIS [Геннадій Казаков, ПРОПАГАНДА ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ 1914-1918 рр. У США ТА НІМЕЧЧИНІ КРІЗЬ ПРИЗМУ ФОТОДОКУМЕНТІВ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ] 6-14

Oleksandr Komarnitskyi, THE PATRONAGE OF STUDENTS OF PEDAGOGICAL EDUCATIONAL ESTABLISHMENTS OF UKRAINE OVER SUBDIVISIONS OF RED ARMY (20-30th OF THE TWENTIETH CENTURY) [Олександр Комарніцький, ШЕФСТВО СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ УКРАЇНИ НАД ПІДРОЗДІЛАМИ ЧЕРВОНОЇ АРМІЇ (20-30-ті рр. ХХ ст.)] 15-22

Liudmyla Kudinova, USING OF RELIGIOUS FACTOR IN PROPAGANDA SUPPORT AND ATTRACTING OF WORKFORCE TO WORK IN GERMANY AT THE TERRITORY OF REICH COMMISSARIAT «UKRAINE» [Людмила Кудінова, ВИКОРИСТАННЯ РЕЛІГІЙНОГО ФАКТОРУ В ПРОПАГАНДИСТСЬКОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ВЕРБУВАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ДЛЯ РОБОТИ В НІМЕЧЧИНІ НА ТЕРИТОРІЇ РЕЙХСКОМІСАРІАТУ «УКРАЇНА»] 23-28

Yuliia Pavliv, SITES OF MEMORY OF UKRAINIANS DEPORTED FROM POLAND IN 1944-1946 IN CONTEMPORARY UKRAINE [Юлія Павлів, МІСЦЯ ПАМ’ЯТІ ДЕПОРТОВАНИХ З ПОЛЬЩІ У 1944 1946 рр. У СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ] 29-37

Olena Podobied, UKRAINIAN FAMILY IN POSTWAR GERMANY: TRADITION AND INNOVATION [Олена Подобєд, УКРАЇНСЬКА РОДИНА У ПОВОЄННІЙ НІМЕЧЧИНІ: ТРАДИЦІЯ І НОВАТОРСТВО] 38-45

Nataliia Horodnia, “UKRAINE CRISIS”: A VIEW FROM KYIV [Наталія Городня, «УКРАЇНСЬКА КРИЗА»: ПОГЛЯД З КИЄВА] 46-51

HISTORIOGRAPHY AND HISTORY OF SCIENCE

Andrii Yavorskyi, PROFESSIONAL AND SCIENTIFIC ORGANIZATIONS OF UKRAINIAN EMIGRANTS IN CZECHOSLOVAKIA IN THE 20-30s OF THE TWENTIETH CENTURY [Андрій Яворський, ПРОФЕСІЙНО-НАУКОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЕМІГРАЦІЇ У ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ В 20-30-х рр. ХХ ст.] 52-59

Rosana Kosenko, HISTORY OF SUNFLOWER BREEDING IN UKRAINE AND THE CONTRIBUTION OF UKRAINIAN BREEDERS INTO SUNFLOWER BREEDING DEVELOPMENT [Росана Косенко, ІСТОРІЯ СЕЛЕКЦІЇ СОНЯШНИКУ В УКРАЇНІ ТА ВНЕСОК УКРАЇНСЬКИХ УЧЕНИХ В ЇЇ РОЗВИТОК] 60-64

Iryna Sukhoverska, CONTEMPORARY RUSSIAN HISTORIOGRAPHY OF THE SECOND WORLD WAR UNDER CONTROL OF MEMORIAL LEGISLATION [Ірина Суховерська, СУЧАСНА РОСІЙСЬКА ІСТОРІОГРАФІЯ ДРУГОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ ПІД КОНТРОЛЕМ МЕМОРІАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА] 65-70

Comments are closed.