O časopisu

«Evropský filozofický a historický diskurz»

mezinárodní časopis vzkoumání aktuálních problémů filosofie, historie a kultury


Cíle a rozsah

Evropský filozofický a historický diskurz – mezinárodní časopis věnovaný zkoumání aktuálních problémů moderní filosofie, dějin filozofického myšlení, teorie a filozofie dějin, analýzy historických procesů v různých světových regionech, včetně dějin střední a východní Evropy.
Pro publikaci v časopisu přijímají se vysoce kvalitní články, což představují důležité inovativní, teoretické, koncepční, metodické a empirické příspěvky v příslušných oborech filozofie a historické vědy. V časopisu se uplatn´uje systém anonymního recenzování (peer-rewiev) pro ověření kvality vědeckých článků.

Evropský filozofický a historický diskurz má velký zájem zejména o mezioborové studie ve filozofickém a historickém směru. Uvítáné jsou zejména zkoumání v rámci pokročilé a slibné oblasti historie, včetně výzkumu o ustní historie a historické informatiky.

Frekvence publikace

Články pro zveřejnění v prvním dílu časopisu jsou přijímány do dne 01. března a musí byt publikováné do dne 30. dubna.
Články pro zveřejnění v druhém dílu časopisu jsou přijímány do dne 01. května a musí byt publikováné do dne 30. června.
Články pro zveřejnění v třetím dílu časopisu jsou přijímány do dne 01. září a musí byt publikováné do dne31. října.
Články pro zveřejnění ve čtvrtém dílu časopisu jsou přijímány do dne 01. listopadu a musí byt publikováné do dne 31. prosince.

Doba konečného přinesení članků pro každé čislo časopisu je přibližná. Vzhledem k tomu že je až moc velký počet položek v portfoliu redakce, redakční rada může libovolně změnit tuto dobu.

Navíc se poskytují služby překladu članků do jiných evropských jazyků.

Archivace
Aby byl zajištěn trvalý přístup ke svým publikacím, ukládá Evropský filozofický a historický diskurz články s otevřeným přístupem na stránky Journalu. Autoři mají také povoleno zveřejnit konečné zveřejněné PDF svého článku na webových stránkách nebo v jiných bezplatných veřejných zdrojích ihned po zveřejnění.

Zásady otevřeného přístupu
Evropský filozofický a historický diskurz podporuje Budapešťskou iniciativu pro otevřený přístup. Abstrakty a plné texty všech příspěvků publikovaných Evropský politický a právní diskurz jsou volně přístupné každému ihned po uveřejnění.

Poplatek za publikaci
Poplatek za nabídku otevřeného přístupu a redakčních služeb za zveřejnění článku online v angličtině je 280 EUR; článek online v jakémkoli jiném jazyce EU stojí 300 EUR.

Evropský filozofický a historický diskurz pracuje na licenci Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International. Poskytuje možnost číst, načítat, kopírovat, rozšiřovat, tisknout, vyhledávat, citovat nebo odkazovat na úplný text článku v tomto časopise.

Indexování
Časopis je indexovaný v mezinárodních scientometrických databázich The Journal is indexed in the Index Copernicus International Journals Master List (impact-factor is ICV 2016: 59.90; ICV 2017: 79.30; ICV 2018: 81.50; ICV 2019: 70.93; ICV 2020: 72.38; ICV 2021: 72.6; ICV 2022: 72.83).
Scilit, CrossRef

Comments are closed.