O časopisu

«Evropský filozofický a historický diskurz»

mezinárodní časopis vzkoumání aktuálních problémů filosofie, historie a kultury


Cíle a rozsah

Evropský filozofický a historický diskurz – mezinárodní časopis věnovaný zkoumání aktuálních problémů moderní filosofie, dějin filozofického myšlení, teorie a filozofie dějin, analýzy historických procesů v různých světových regionech, včetně dějin střední a východní Evropy.
Pro publikaci v časopisu přijímají se vysoce kvalitní články, což představují důležité inovativní, teoretické, koncepční, metodické a empirické příspěvky v příslušných oborech filozofie a historické vědy. V časopisu se uplatn´uje systém anonymního recenzování (peer-rewiev) pro ověření kvality vědeckých článků.

Evropský filozofický a historický diskurz má velký zájem zejména o mezioborové studie ve filozofickém a historickém směru. Uvítáné jsou zejména zkoumání v rámci pokročilé a slibné oblasti historie, včetně výzkumu o ustní historie a historické informatiky.

Frekvence publikace
Evropský filozofický a historický diskurs vychází čtyřikrát ročně.

Archivace
Aby byl zajištěn trvalý přístup ke svým publikacím, ukládá Evropský filozofický a historický diskurz články s otevřeným přístupem na stránky Journalu. Autoři mají také povoleno zveřejnit konečné zveřejněné PDF svého článku na webových stránkách nebo v jiných bezplatných veřejných zdrojích ihned po zveřejnění.

Zásady otevřeného přístupu
Evropský filozofický a historický diskurz podporuje Budapešťskou iniciativu pro otevřený přístup. Abstrakty a plné texty všech příspěvků publikovaných Evropský politický a právní diskurz jsou volně přístupné každému ihned po uveřejnění.

Poplatek za publikaci
Poplatek za redakční služby časopisu pro publikaci článku online v angličtině je 30 €; článek online v jakémkoliv jiném jazyce EU nebo v ukrajinštině je 40 €; poplatek za zpracování článku pokrývající náklady spojené s editací, efektivním publikačním servisem pro autory, korekturou, sazbou atd.

Licencování
Evropský filozofický a historický diskurz pracuje na licenci Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International. Poskytuje možnost číst, načítat, kopírovat, rozšiřovat, tisknout, vyhledávat, citovat nebo odkazovat na úplný text článku v tomto časopise.

Indexování
Časopis je indexovaný v mezinárodních scientometrických databázich The Journal is indexed in the Index Copernicus International Journals Master List (impact-factor is ICV 2016: 59.90; ICV 2017: 79.30; ICV 2018: 81.50; ICV 2019: 70.93; ICV 2020: 72.38; ICV 2021: 72.6; ICV 2022: 72.83).
Scilit, CrossRef

Vydavatel
Do ledna 2024 Věstník vydával BEROSTAV DRUŽSTVO. Oficiálním vydavatelem časopisu je od února 2024 ENIGMA CORPORATION.

Comments are closed.