O časopisu

 

Evropský filozofický a historický diskurz – mezinárodní časopis věnovaný zkoumání aktuálních problémů moderní filosofie, dějin filozofického myšlení, teorie a filozofie dějin, analýzy historických procesů v různých světových regionech, včetně dějin střední a východní Evropy.

Pro publikaci v časopisu   přijímají se  vysoce kvalitní články, což představují důležité  inovativní, teoretické, koncepční, metodické a empirické příspěvky v příslušných oborech filozofie a historické vědy. V časopisu se  uplatn´uje systém anonymního recenzování (peer-rewiev) pro  ověření  kvality vědeckých článků.

Evropský filozofický a historický diskurz má velký zájem zejména o   mezioborové studie ve filozofickém a historickém směru. Uvítáné jsou zejména zkoumání v rámci pokročilé a slibné oblasti historie, včetně výzkumu o ustní historie a historické informatiky.

Evropský filozofický a historický diskurz přijímá k publikaci jenom původní  materiály a nebere v úvahu možnost zveřejňovat dříve otištěné članky.

Časopis je indexovaný v mezinárodních scientometrických databázich Index Copernicus (Impact-factor is ICV 2016: 59.90; ICV 2017: 79.30; ICV 2018: 81.50; ICV 2019: 70.93) (numerická míra významnosti).

Komentáře jsou vypnuty.