O časopisu

«Evropský filozofický a historický diskurz»

mezinárodní časopis vzkoumání aktuálních problémů filosofie, historie a kultury

Evropský filozofický a historický diskurz – mezinárodní časopis věnovaný zkoumání aktuálních problémů moderní filosofie, dějin filozofického myšlení, teorie a filozofie dějin, analýzy historických procesů v různých světových regionech, včetně dějin střední a východní Evropy.

Pro publikaci v časopisu   přijímají se  vysoce kvalitní články, což představují důležité  inovativní, teoretické, koncepční, metodické a empirické příspěvky v příslušných oborech filozofie a historické vědy. V časopisu se  uplatn´uje systém anonymního recenzování (peer-rewiev) pro  ověření  kvality vědeckých článků.

Evropský filozofický a historický diskurz má velký zájem zejména o   mezioborové studie ve filozofickém a historickém směru. Uvítáné jsou zejména zkoumání v rámci pokročilé a slibné oblasti historie, včetně výzkumu o ustní historie a historické informatiky.

Evropský filozofický a historický diskurz přijímá k publikaci jenom původní  materiály a nebere v úvahu možnost zveřejňovat dříve otištěné članky.

Časopis vychází čtyřkrát ročně.

Články pro zveřejnění v prvním dílu časopisu jsou přijímány do  dne 01. dubna  a musí byt publikováné do dne 30.  dubna.
Č
lánky pro zveřejnění v druhém dílu časopisu jsou přijímány do  dne  01. června a musí byt publikováné do dne 30. června.
Č
lánky pro zveřejnění v třetím dílu časopisu jsou přijímány do dne 01. října a musí byt publikováné do dne31. října.
Č
lánky pro zveřejnění ve čtvrtém dílu časopisu jsou přijímány do dne 01. prosince a musí byt publikováné do dne  31. prosince.

Doba konečného přinesení članků pro každé čislo časopisu je přibližná. Vzhledem k tomu že je až moc velký počet položek v portfoliu redakce, redakční rada může libovolně změnit tuto dobu.

Navíc se poskytují služby  překladu članků do jiných evropských  jazyků.

Časopis je indexovaný v mezinárodních scientometrických databázich Index Copernicus
(Impact-factor is ICV 2016: 59.90; ICV 2017: 79.30; ICV 2018: 81.50; ICV 2019: 70.93; ICV 2020: 72.38)
(numerická míra významnosti).

Comments are closed.