Про журнал

Європейський філософський та історичний дискурс – міжнародний журнал, присвячений дослідженням актуальних проблем сучасної філософії, історії філософської думки, теорії та філософії історії, культурології, аналізові історичних процесів в окремих регіонах світу, в тому числі історії країн Центральної та Східної Європи.

До публікації в журналі приймаються статті високої якості, які представляють важливий інноваційний, теоретичний, концептуальний, методологічний та емпіричний внесок у відповідних галузях філософії та історичної науки. Журнал використовує систему анонімного рецензування з метою верифікації наукової якості статей.

Європейський філософський та історичний дискурс особливо зацікавлений в міждисциплінарних дослідженнях в області філософії, культурології та історичної науки. Вітаються також дослідження, здійснені в межах новітніх та перспективних напрямів історичної науки, в тому числі дослідження з усної історії та історичної інформатики.

Європейський філософський та історичний дискурс приймає для публікації оригінальні матеріали і не розглядає можливості публікації раніше надрукованих матеріалів.

Журнал індексується в міжнародних науковометричних базах даних Index Copernicus (Імпакт-фактор – ICV 2016: 59.90; ICV 2017: 79.30; ICV 2018: 81.50).

Бажаєте надрукувати у нас статтю, але маєте додаткові питання щодо цього?

Ми завжди раді надати Вам будь-яку інформацію по телефону або за e-mail:
[email protected]
[email protected]

Comments are closed.