O czasopiśmie

 

Szanowni Państwo!

Witamy na oficjalnej stronie międzynarodowego czasopisma

«Europejski dyskurs filozoficzno-historyczny» (Czechy)!

«Europejski dyskurs filozoficzno-historyczny» jest szczególnie zainteresowany interdyscyplinarnymi badaniami w dziedzinie filozofii, kulturoznawstwa i historii, ale w żadnym wypadku nie ogranicza swoich zainteresowań do tych przestrzeni. Mile widziane są również badania w zakresie zaawansowanych i obiecujących kierunków historii, takich jak historia mówiona i informatyka historyczna. Czasopismo prowadzi anonimowy system recenzowania, który sprawdza jakość naukową nadesłanych artykułów.

«Europejski dyskurs filozoficzno-historyczny» ma stałe daty publikacji cztery razy w roku
(luty, czerwiec, październik i grudzień):

1. Artykuły do ​​publikacji w pierwszym numerze czasopisma są przyjmowane do 28 stycznia i publikowane do 28 lutego.

2. Artykuły do ​​publikacji w drugim numerze czasopisma są przyjmowane do 28 maja i publikowane do 30 czerwca.

3. Artykuły do ​​publikacji w trzecim numerze czasopisma są przyjmowane do 28 września i publikowane do 30 października.

4. Artykuły do ​​publikacji w czwartym numerze czasopisma są przyjmowane do 28 listopada i publikowane do 31 grudnia.

«Europejski dyskurs filozoficzno-historyczny» przyjmuje oryginalne zgłoszenia, które nie były sprawdzane gdzie indziej w momencie składania i nie przyjmuje zgłoszeń już opublikowanych.

Dlaczego warto wybrać «Europejski dyskurs filozoficzno-historyczny»?

– jest nowoczesnym czasopismem jakie indeksowane w międzynarodowej bazie indeksacyjnej czasopism naukowych Index Copernicus International Journals Master List (impact-factor is ICV 2016: 59.90; ICV 2017: 79.30; ICV 2018: 81.50; ICV 2019: 70.93; ICV 2020: 72.38);

– miejscem publikacji jest Czechy – państwo członkowskie Unii Europejskiej;

– każdy artykuł otrzymuje indywidualny numer DOI – DOI-PREFIX czasopisma: 10.46340/ephd.

Komentowanie jest wyłączone.